2007: Nødslagtning af produktionsdyr & heste i den sidste......

Bemærkninger til høring over Dyreværnsrådets udtalelse om nødslagtning af produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

Til Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Dyrevelfærdskontoret
Sagsbehandler: Line Lander Madsen


Hesteinternatet af 1999 mener afgjort, at fostrene dør på den mest skånsomme måde ved at moderdyret aflives ved intravenøs injektion af barbiturater (thiopental), som via diffusion over placenta afliver fostrene.

Således vil valget mellem 1: at slagte moderdyret (som bedøves og afblødes) uden at fosteret bliver skåret ud til efterfølgende aflivning eller 2: moderdyret bedøves - udskæring af fosteret og efterfølgende aflivning - moderdyret afblødes umiddelbart efter, anses for værende irrelevante.

Se venligst vedlagte skrivelser, hvor en dyrlæge udtaler, at fostrene spjætter inde i den døde ko i flere minutter.

Venlig hilsen Hesteinternatet af 1999, september 2007


Udskrevet fra http://www.hesteinternatet.dk d. 27. Maj 2018  05:22:38