Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2000: Rømø Ranch - Stadig uacceptable forhold !

Af Dorte Poulsen

Rømø Ranch Igen - Stadig uacceptable forhold !

Indledning:

Foranlediget af den megen kritik af Rømø Ranch tog Hestens Værns formand Henning Staun og bestyrelsesmedlem Gudrun Lefmann på udflugt til Rømø. Hestens Værn beskrev udflugten i HesteBladet september 2000 i artiklen "En søndag på Rømø": Vejret var "upåklageligt", noterede Henning Staun sig flere gange artiklen. "Nogle var sadlet op, andre ikke. Nogle lå ned, andre ikke. Hvilende og liggende dyr kan få nogle mennesker til at tro, at der er tale om udmattede og dehydrerede dyr. Det er en misforståelse". Henning Staun observerede: "Dyrene har mulighed for at komme i skygge i de specielle og velventilerede bjælkehuse". En anden iagttagelse: "På trods af sin beliggenhed midt ude på sandstranden har Rømø Ranch frisk drikkevandsforsyning til hestene; de blev vandet hver time". Om hestene og ponyerne skrev Henning Staun og Hestens Værn: "De var rolige, nærmest flegmatiske" og "Kritikken har nyttet. Den er kommet hestene og ponyerne til gode. Hestens Værn vil fortsat opfordre alle hestevenner til at være opmærksomme på heste og ponyers velfærd på udlejningssteder, sommerridesteder, rideskoler og andre steder, hvor der holdes heste".

********

Dorte Poulsen, Internat Engholm, skrev følgende indlæg i HesteBladet okt. 2000 vedrørende sit besøg på Rømø Ranch:

Stadig uacceptable forhold på Rømø.

I HesteBladets september-nummer kunne man læse om Hestens Værns besøg på Rømø søndag den 26. august. Formanden samt et bestyrelsesmedlem havde lettet sig fra "Højborgen" og var taget ud i sommerlandet - dette medførte en idylliserende beretning fra Rømø Ranch, ejet af Jens Beier Clausen. HesteBladets læsere kunne få det indtryk, at nu er alt i den skønneste orden på stedet!

Det er langt fra tilfældet, og det er dog mærkværdigt som tingene kan forandre sig på bare 3 uger!

Jeg besøgte stedet sammen med 3 andre hestefolk den 17. september i ca. 3 timer, og den dag var der 21 ponyer/heste. De var alle sammen stuvet sammen i eet skur. Dette skur har 3 åbninger på den ene langside (se billedet) hvor ca. 6-8 heste kan stikke hovedet ud i frisk luft. Indenfor i skuret var der en ubeskrivelig stank af urin og gødning. Samtlige ponyer/heste stod med sadel og hovedtøj på. En nordbagge stod og trådte i tøjlen. Flere havde tydeligt vædskefyldte ben. Alle var utilfredse og sure, og havde indtaget en "la mig være" position. Ved spørgsmål til Beier Clausen om, hvorfor man ikke sadlede af eller i det mindste løsnede gjorden, var svaret "Hvorfor skulle vi dog gøre det?".

Der fandtes overhovedet intet foder på ranchen - ikke så meget som et strå. Vand var der heller ikke til rådighed, heste og ponyer fik, efter en times udlejning, lov at drikke med bidsel på og iøvrigt stadig med rytteren siddende på ryggen!!

De samme ponyer og heste gik flere timer i træk med forskellige ryttere. Da man ville udleje de samme 4 heste for tredie time i træk, protesterede vi, og man byttede så med 4 andre fra skuret.

Der var godt gang i Beier Clausens "udlånsforretning" for vinteren. En dreng på ca. 12 år klagede over, at ponyen han havde lånt sidste vinter havde været alt for sløv. Ved et spørgsmål om, hvad han fodrede ponyen med, svarede han "- Jeg får gammelt brød hos bageren og halm hos vores nabo". Vi overværede flere "udlånshandler", og ikke een gang stillede Beier Clausen nogen form for betingelser.

Ved vores spørgsmål om, hvad der skete med ponyer eller heste, når de ikke kunne mere, forklarede Beier Clausen, at så blev de slagtet. Hvor ville han ikke oplyse, men tilføjede, at kredsdyrlægen i denne tid kom een gang om ugen for at syne de dyr, som skulle over den dansk/tyske grænse!

Enhver med blot en smule hesteforstand og interesse for hestevelfærd kan se, at der stadig hersker helt uacceptable forhold for ponyer og heste på Rømø Ranch.

At Hestens Værn så ikke kan få øje på de groteske forhold, ja, det er ligeledes et meget stort problem!!!

Jens Beier Clausens svineri burde have været stoppet forlængst.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89